Các bước đọc điện tâm đồ căn bản

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

Xác định nhịp xoang

Nhịp xoang là nhịp ở người bình thường

Do xung động phát ra từ nút xoang ở vùng cao nhĩ phải, khử cực tâm nhĩ phải

trước rồi nhĩ trái sau, sau đó xung dẫn truyền xuống dưới qua hệ thống nút nhĩ thất và bó His gây khử cực tâm thất. Sau khi hoàn tất một chu chuyển tim, xung động nút xoang sẽ tự tắt và nút xoang sẽ phát xung động tiếp theo.

Các tiêu chuẩn chẩn đoán nhịp xoang

 

Nhìn thấy sóng P tối thiểu ở 1 trong 12 chuyển đạo.

 

Sóng P đứng trước mỗi phức bộ QRS.

 

Khoảng PQ (hoặc PR) trong giới hạn bình thường.

Sóng P dương ở D1, D2, aVF, V5, V6 do vector khử cực tâm nhĩ do xung động từ nút xoang sẽ hướng từ phải sang trái, trên xuống dưới và sau ra trước, cùng hướng với hướng của các vector của các chuyển đạo này. Vector này cũng ngược hướng với vector của aVR do đó làm sóng P xoang luôn âm ở aVR.

Tần số từ 60 đến <100 nhịp/phút.

Xác định tần số tim

Đo bằng thước đo điện tâm đồ.

Hoặc tính theo: Tần số tim = 60/khoảng thời gian RR (tính bằng giây).

Cách tính ước lượng: Tần số tim = 300/số ô lớn giữa khoảng R-R .

Xác định trục điện tâm đồ

word image 33

Hình 3.9: Quy ước trục điện tâm đồ và cách xác định nhanh trục điện tâm đồ.

Trục điện tâm đồ là gì?

Khi tâm thất khử cực, sẽ cho vector khử cực thất có hướng từ trên xuống dưới, từ phải sang trái và từ sau ra trước. Hướng của vector khử cực tâm thất này chính là trục điện tâm đồ. Trục điện tâm đồ có thể thay đổi trong một số bệnh lý: Tăng gánh các tâm thất, rối loạn nhịp thất…

Để chẩn đoán trục ĐTĐ, trên thực tế lâm sàng các bác sĩ thường dựa hình dạng phức bộ QRS ở D1 và aVF

 

Trục trung gian: QRS dương ở D1 và dương ở aVF.

Trục phải: QRS âm ở D1 và dương ở aVF.

Trục trái: QRS dương ở D1 và âm ở aVF.

Trục vô định (trục Tây Bắc): QRS âm ở D1 và âm ở aVF.

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap