Điện tâm đồ rối loạn nhịp trên thất

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

YKHOA247.com xin gửi đến độc giả slide bài giảng Điện tâm đồ rối loạn nhịp trên thất. Bạn đọc có thể xem online tại file bên dưới.

RỐI LOẠN NHỊP TRÊN THẤT THS. BS. PHAN THÁI HẢO BỘ MÔN NỘI TỔNG QUÁT 1 BÀI GIẢNG LỚP ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN 2017 NỘI DUNG Rối loạn nhịp liên quan nút xoang Rối loạn nhịp nhĩ Rối loạn nhịp bộ nối RỐI LOẠN NHỊP LIÊN QUAN NÚT XOANG Nhịp nhanh xoang Nhịp xoang đều nhanh, tần số >100l/p. Thường do đáp ứng với stress, gắng sức, có thai, sốt, do thuốc, do nhiễm trùng, sốc. Nhịp tim tối đa = 220- tuổi. NHỊP NHANH XOANG KHÔNG THÍCH HỢP Nhịp xoang nhanh mà không stress. Thường gặp ở phụ nữ trẻ không có bệnh tim thực thể. Cơ chế do tăng nhạy cảm nút xoang với thần kinh tự động hay do bất thường nút xoang hoặc cả 2. Nhịp nhanh xoang không thích hợp là chẩn đoán loại trừ. Thường nhầm lẫn với nhịp nhanh xoang không thích hợp. Là do vòng vào lại tại nút xoang hay quanh nút xoang. Vì vậy khởi phát và chấm dứt đột ngột ngược lại với nhịp nhanh xoang khởi phát và chấm dứt từ từ. Tần số thường từ 100-150l/p. Nó có thứ tự hoạt hóa giống nhịp xoang nên hình dạng P giống nhịp xoang, không giống nhịp nhanh nhĩ sóng P khác sóng P xoang. Có thể gặp ở người bình thường hay suy nút xoang. NHỊP NHANH VÀO LẠI NÚT XOANG Nhịp nhanh xoang, nhịp nhanh xoang không thích hợp, nhịp nhanh vào lại nút xoang có sóng P giống như nhịp xoang RỐI LOẠN NHỊP LIÊN QUAN NÚT XOANG LOẠN NHỊP XOANG Nhịp tăng khi hít vào, giảm khi thở ra. RR dài nhất – RR ngắn nhất > 0,16s hay > 10%. NHỊP CHẬM XOANG Nhịp xoang tần số tim < 60l/p. Thường do giảm hoạt tính giao cảm và tăng đối giao. Thuốc ức chế beta gây nhịp chậm thường gặp nhất. HỘI CHỨNG SUY NÚT XOANG Gồm các dấu hiệu sau: nhịp chậm xoang; ngưng xoang; block xoang nhĩ; hội chứng nhịp nhanh nhịp chậm; nút xoang không tăng nhịp tim khi gắng sức. RỐI LOẠN NHỊP NHĨ Cơ chế gây rối loạn nhịp nhĩ: 3 cơ chế Tăng tự động tính (Enhanced automaticity) Tái cực sớm làm thay đổi độ dốc của pha tái cực trong thời kỳ tâm trương Thay đổi điện thế nghĩ của tế bào (tăng điện thế nghĩ) Thay đổi ngưỡng khử cực của tế bào (hạ thấp ngưỡng) Nguyên nhân: giảm oxy máu, toan máu, giảm calci máu, ngộ độc Digoxin, tang trương lực đối giao cảm, hạ kali máu làm tang thời kỳ trơ của nút xoang làm tế bào cơ nhĩ phát xung. RỐI LOẠN NHỊP NHĨ Cơ chế gây rối loạn nhịp nhĩ: 3 cơ chế Hiện tượng khởi kích (Triggered Activity) Sau khử cực sớm: pha bình nguyên hay pha tái cực, thường gặp ở xoắn đỉnh Sau khử cực muộn: pha nghĩ, thường gặp rối loạn nhịp do ngộ độc Digoxin RỐI LOẠN NHỊP NHĨ Cơ chế gây rối loạn nhịp nhĩ: 3 cơ chế Vòng vào lại (Reentry): 3 điều kiện để tạo vòng vào lại 2 đường dẫn truyền riêng biệt nhưng có kết nối tạo thành vòng Block một hướng tại một đường dẫn truyền. Dẫn truyền chậm ở đường không bị block. Dẫn truyền chậm, thời gian trơ ngắn. Dẫn truyền nhanh, thời gian trơ kéo dài. Nhịp xoang khử cực thất qua đường nhanh RỐI LOẠN NHỊP NHĨ Cơ chế gây rối loạn nhịp nhĩ: 3 cơ chế Vòng vào lại (Reentry): 3 điều kiện để tạo vòng vào lại Khi có ngoại tâm thu nhĩ, xung động qua đường chậm khử cực thất RỐI LOẠN NHỊP NHĨ Ngoại tâm thu nhĩ RỐI LOẠN NHỊP NHĨ Ngoại tâm thu nhĩ dẫn truyền lệch hướng Hiện tượng Ashman: chu kỳ dài-ngắn RỐI LOẠN NHỊP NHĨ Ngoại tâm thu nhĩ bị block RỐI LOẠN NHỊP NHĨ Chủ nhịp nhĩ ngoại vị RỐI LOẠN NHỊP NHĨ Chủ nhịp nhĩ lang thang RỐI LOẠN NHỊP NHĨ Nhịp nhanh nhĩ: 3 loại RỐI LOẠN NHỊP NHĨ Nhịp nhanh nhĩ bị block RỐI LOẠN NHỊP NHĨ Nhịp nhanh nhĩ đa ổ RỐI LOẠN NHỊP NHĨ Nhịp nhanh nhĩ kịch phát RỐI LOẠN NHỊP NHĨ Cuồng nhĩ RỐI LOẠN NHỊP NHĨ Rung nhĩ RỐI LOẠN NHỊP BỘ NỐI Ngoại tâm thu bộ nối RỐI LOẠN NHỊP BỘ NỐI Nhịp bộ nối RỐI LOẠN NHỊP BỘ NỐI Nhịp bộ nối tăng tốc RỐI LOẠN NHỊP BỘ NỐI Nhịp chậm bộ nối RỐI LOẠN NHỊP BỘ NỐI Nhịp nhanh bộ nối RỐI LOẠN NHỊP LIÊN QUAN BỘ NỐI Nhịp nhanh trên thất vòng vào lại nút nhĩ thất (AVNRT) RỐI LOẠN NHỊP LIÊN QUAN BỘ NỐI Nhịp nhanh trên thất vòng vào lại nút nhĩ thất (AVNRT) Thể điển hình: Kiểu chậm - nhanh: QRS hẹp, trừ khi có dẫn truyền lệch hướng (dạng block nhánh trái hoặc có block nhánh trước đó). Sóng P đảo thường lẫn vô phức bộ QRS hay tạo hình ảnh r giả ở V1 hay sóng S giả ở DII, III, aVF. Sau cơn nhịp nhanh thường ST chênh xuống nhưng bệnh nhân không có bệnh mạch vành. RỐI LOẠN NHỊP LIÊN QUAN BỘ NỐI Nhịp nhanh trên thất vòng vào lại nút nhĩ thất (AVNRT) RỐI LOẠN NHỊP LIÊN QUAN BỘ NỐI Nhịp nhanh trên thất do vòng vào lại nút nhĩ thất (AVNRT) Thể không điển hình: Kiểu nhanh - chậm: QRS hẹp, trừ khi có dẫn truyền lệch hướng (dạng block nhánh phải hoặc có block nhánh trước đó). Sóng P đảo ở DII, III, avF thường đi trước QRS. RỐI LOẠN NHỊP LIÊN QUAN BỘ NỐI Nhịp nhanh trên thất do vòng vào lại nút nhĩ thất (AVNRT) RỐI LOẠN NHỊP LIÊN QUAN BỘ NỐI Nhịp nhanh trên thất do vòng vào lại nhĩ thất (AVRT): 2 cơ chế Dẫn truyển xuôi qua nút nhĩ thất, dẫn truyền ngược qua đường phụ (Orthodromic) RỐI LOẠN NHỊP LIÊN QUAN BỘ NỐI Nhịp nhanh trên thất do vòng vào lại nhĩ thất (AVRT): 2 cơ chế Dẫn truyển xuôi qua nút nhĩ thất, dẫn truyền ngược qua đường phụ (Orthodromic) RỐI LOẠN NHỊP LIÊN QUAN BỘ NỐI Nhịp nhanh trên thất do vòng vào lại nhĩ thất (AVNRT) Dẫn truyền xuôi qua đường phụ, dẫn truyền ngược qua nút nhĩ thất (Antidromic) RỐI LOẠN NHỊP LIÊN QUAN BỘ NỐI Nhịp nhanh trên thất do vòng vào lại nhĩ thất (AVNRT) Hội chứng Wolff-Parkinson-White SƠ ĐỒ CHẨN ĐOÁN NHỊP NHANH TRÊN THẤT Nhịp nhanh QRS hẹp không đều SƠ ĐỒ CHẨN ĐOÁN NHỊP NHANH TRÊN THẤT Nhịp nhanh QRS hẹp đều BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ ĐIỆN TÂM ĐỒ 1 BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ ĐIỆN TÂM ĐỒ 2 BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ ĐIỆN TÂM ĐỒ 3 BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ ĐIỆN TÂM ĐỒ 4 BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ ĐIỆN TÂM ĐỒ 5 BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ ĐIỆN TÂM ĐỒ 6 BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ ĐIỆN TÂM ĐỒ 7 BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ ĐIỆN TÂM ĐỒ 8 BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ ĐIỆN TÂM ĐỒ 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO David R. Ferry (2013). Day 6 Ectopic Arrhythmias and Triggered Activity. ECG in 10 days, Second Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., pp. 246-286. Henry B. Geiter, Jr (2007). Atrial Rhythm. E-Z ECG rhythm interpretation. Chapter 9, F. A. Davis Company, Philadelphia, PA 19103, pp. 106-178. Roland X. Stroobandt, S. Serge Barold and Alfons F. Sinnaeve (2016). Preexcitation and Wolff-Parkinson-White Syndrome. ECG from Basics to Essentials: Step by Step. Chapter 17, First Edition, John Wiley & Sons, Ltd. Companion, pp. 260-278.

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap