Đoạn ST trên ECG

Đây tiếp tục là một bài viết để nói về kiến thức cơ bản về thành phần trên ECG. Nếu bạn đã quá quen thuộc với ECG cơ bản rồi thì có thể bỏ qua những bài viết như thế này nhé! Còn nếu bạn mới tiếp cận ECG thì đây là bài viết không nên bỏ qua!

doan st 1

Khái niệm

Đây là khoảng thời gian cơ tâm thất còn trong giai đoạn khử cực, được tính từ cuối QRS (điểm J) đến đầu sóng T.

Điểm quan trọng nhất của đoạn ST chính là sự thay đổi vị trí của nó so với đường đẳng điện (ST level) và hình dạng của đoạn ST (ST shape).

ECG waves segments and intervals

Các thành phần sóng, đoạn, khoảng trên ECG. Để ý đoạn ST bình thường ở hình trên.

Đây là bài viết dành cho thành viên đăng ký khóa học lâm sàng nội khoa.

Bấm  Đăng nhập để xem toàn bộ bài viết.

Bấm  Đăng ký nếu chưa có tài khoản.

Truy cập vào: Danh sách bài học lâm sàng nội khoa.

Tìm hiểu thêm: Khóa học lâm sàng nội khoa.

Bài viết mẫu: Tiếp cận suy thận mạn trên lâm sàng. (FULL)

Bản quyền thuộc về ©YKHOA247.com

You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap