TRẮC NGHIỆM VI SINH CÁC VIRUS VIÊM GAN CÓ ĐÁP ÁN

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

CÁC VIRUS VIÊM GAN


1100TviecircmganB1 zps383dafdb

1 . Câu hỏi trả lời ngắn
1. Kể tên 3 nuôi cấy tế bào  mà virus  viêm gan A có thể nhân lên được :
A. Tổ chức nuôi cấy tế bào một lớp nguyên phát khỉ
B. Tế bào thận thai khỉ                                   C. Tế bào chuyển dạng của phôi khỉ
2. Kể ít nhất 3 kỹ thuật labo để theo dõi virus viêm gan phát triển trong nuôi cấy tế bào:
A. Kính hiển vi điện tử                       B. Miễn dịch huỳnh quang
C. Miễn dịch phóng xạ (RIA) và miễn dịch liên kết men
3. DNA của virus  viêm gan B có 4  đoạn gen  là 
A. Đoạn tiền gen S và S          B. Đoạn gen C            C. Đoạn gen P             D. Đoạn gen X
4. Kể tên kháng nguyên chính của virus  viêm gan B
            A. HbsAg                    B. HBeAg                   C. HBcAg
5. Nêu 3 đường truyền  bệnh chính của virus  viêm gan B, C, D là
            A. qua truyền máu và các sản phẩm của máu
            B. đường tiêm chích                                        C. qua đường sinh dục
6. Các dịch cơ  thể  có sự hiện diện của HBV
            A. nước bọt                 B. nước mắt                C. sữa mẹ                    D. tinh dịch
7. Hai biến chứng của viêm gan C mãn là
            A. xơ gan                                            B. ung thư tế bào gan
8. Nêu 3 kỹ thuật chẩn đoán  labo dùng để chẩn đoán viêm gan do virus  C
            A. ELSIA                   B. PT-PCR                  C. Western blot
9. Nêu 4 virus viêm gan có cấu trúc genome là RNA :
            A. HAV                      B. HCV                       C. HDV                       D. HEV
10. Hai kỹ thuật có thể tìm virus viêm gan A trong phân bệnh nhân bị bệnh là :
            A. Miễn dịch phóng xạ                       B. Miễn dịch kính hiển vi điện tử
2. Câu hỏi đúng sai :
1.    Xác định kháng thể IgM dùng để chẩn đoán viêm gan do HAV ở những người bệnh đã tiêm phòng vacxin viêm gan A. (Đ)
2.    RNA của virus HAV có thể tìm thấy trong phân hay trong máu  trong giai đoạn bệnh cấp tính. (Đ)
3.    Kháng nguyên HBcAg có thể tìm thấy trong huyết thanh bệnh nhân bằng xét nghiệm ELISA. (S)
4.    Kháng thể anti – HBc lớp IgM có thể dùng để phân biệt viêm gan do HBV cấp và viêm gan HBV mạn tính. (S)
5.    E.coli được sử dụng làm vi sinh vật tiếp nhận gen để sản xuất vacxin phòng viêm gan do HBV hiện nay. (S)
Mới:
1. Người bệnh có nguy cơ bị viêm gan B trong môi trường bệnh viện là bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch.
3. Câu hỏi 1/5
1. Virus viêm gan A thuộc họ sau :
a. Togaviridae      b. Rhabdovirida     c. Picornaviridae         d. Herpevirudae          e. Bunyanviridae
2. Virus viêm gan A có kích thước :
a. 25 nm          b. 27 nm          c. 38nm           d. 60 nm                      e. 6 nm
3. Capside của virus viêm gan A chứa :
a. ADN một chuỗi                   b. ADN hai chuỗi        c. ARN hai chuỗi                               
d. ARN một chuỗi                   e. ARN hai chuỗi không đều nhau
4. Virus viêm gan A đề kháng với :
a. Tia cực tím              b. Chlorua nồng độ 1mg %0                           c. Đun sôi trong 5 phút                      
d. Ether                       e. Formaldehyt 1/4000
5. Virus viêm gan  có thể phát triển trên nuôi cấy tế bào là :
a. Virus viêm gan A                            b. Virus viêm gan B
c. Virus viêm gan D                            d. Virus viêm gan C                            e. Virus viêm gan E
6. Virus viêm gan A phát triển trong nuôi cấy tế bào :
a. Gây  hiệu ứng tế bào bệnh lý đặc thù           b. Không gây hiệu ứng tế bào  bệnh lý
c.Tạo nên các hạt vùi đặc thù trong nhân       d. Xẩy ra quá trình sao chép ngược như retrovirus
e. Tạo ra các không bào trong nguyên tương
7. Kháng thể kháng virus viêm gan A gọi là :
a.Anti HAs                  b. Anti HAc                c. Anti HAV               d. Anti HAe                e. Anti HA
8. Đáp ứng tạo kháng thể trong giai đoạn sớm của bệnh viêm gan virus A là :
a. Lớp IgG      b. Lớp IgG và IgA      c.Lớp IgM và IgA       d. Lớp IgM                  e. Lớp IgE
9. Đường lây truyền của bệnh viêm gan do virus  A là :
a. Đường hô hấp                     b. Đường tiêu hóa       c. Đường tiêm truyền             
d. Đường sinh dục                  e. Đường da do côn trùng đốt
10. Bệnh phẩm nào sau đây tìm được virus  viêm gan A khi bệnh nhân bị bệnh do virus  này :
a. Phân            b. Nước tiểu    c. Chất ngoáy họng hoặc đàm         d. Máu     e. Các chất tiết dịch cơ thể
11. Kỹ thuật dùng để xác định sự phát triển virus  viêm gan A trong tế bào nuôi cấy là :
a. Kính hiển vi điện tử                               b. Thử nghiệm miễn dịch phóng xạ
c. Thử nghiệm miễn dịch liên kết men     d.  xác định axit nucleic của virus bằng PCR
e. Có thể dùng một trong các kỹ thuật nêu trên
12. Đề phòng bệnh  viêm gan A nên :
a. Triệt trùng bơm tiêm và kim tiêm               b. Kiểm tra kỷ người cho máu
c. Giáo dục vệ sinh sinh hoạt sinh dục           d.  Tránh  tiếp xúc với người bệnh
e. đảm bảo vệ sinh thực phẩm và nguồn nước uống
13. Dùng g globulin miễn dịch chứa Anti-HAV cho đối tượng nào sau đây đề phòng bệnh  viêm gan do virus A :
a. Toàn dân                 b. Trẻ em bị bệnh                    c.Những người thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân
d. Trẻ em tiếp xúc với bệnh nhân bị bệnh  viêm gan A ở các nhà trẻ, gia đình.
e. Những bệnh nhân truyền máu hoặc chế phẩm của máu
14. Virus  viêm gan B thuộc họ hào sau đây :
a. Picornaviridae         b. Hepadnaviridae       c. Bunyaviridae           d. Togaviridae             e. Calicviridae
15.Đặc tính nào sau đây là của virus  viêm gan B :
a. Hình khối, đường kính 27 nm                     b. Hình cầu, đường kinh 22 nm
c. Hình cầu, đường kính 42 nm                       d. Hình sợi dài, đường kính 24 nm
e. Hình cầu, đường kính 50 nm
16.  Virus  viêm gan B có cấu tạo sau :
a. Vỏ ngoài polypeptide, lõi chứa ADN 2 chuỗi        b. Vỏ ngoài polypeptide, lõi chứa ARN 2 chuỗi
c. Virus không có vỏ ngoài lõi chứa ARN 2 chuỗi     d. Virus có vỏ ngoài lõi chứa ARN 1 chuỗi
e. Virus không có vỏ ngoài lõi chứa ADN 2 chuỗi
17. Lõi Nucleocapsid của virus   viêm gan B là :
a. Đối xứng xoắn ốc, kích thước 22 nm, chứa ARN 2 chuỗi, men A RN polymeraza.
b. Đối xứng hình cầu, 27 nm, chứa ADN hai chuỗi, men ADN polyme raza.
c. Đối xứng hình khối 42 nm, chứa ADN 1 chuỗi, men ARN polymeraza.
d. Đối xứng hình cầu, 22 nm, chứa ARN hai chuỗi, men ADN polymeraza.
e. Đối xứng hình cầu, 27 nm, chứa ADN hai chuỗi, men ARN polymeraza.
18. Sự nhân lên của virus viêm gan B được khảo sát thấy trên tổ chức nào sau đây ?
a. Tổ chức tế bào 1 lớp nguyên phát khỉ              b. Dòng tế bào  liên tục thận khỉ
c. Tế bào gan chuyển dạng phôi khỉ                    d. Dòng tế bào  Hela
e.  Tế bào gan bệnh nhân bị  viêm  gan B
19. Sự nhân lên của virus  viêm gan B giống với :
a. Sự sao chép của Reovirus               d. Sự sao chép của Rhabdovirus
b.  Sự sao chép của Retrovirus            e. Sự sao chép của Herpevirus            c.  Sự sao chép của Flavirus
20. Kháng nguyên HbsAg là :
a. Cấu trúc lõi Nucleocapside                                     b. Protein hòa tan của lõi
c. Các cấu trúc của tiểu thể Dane                               d. Các polypeptid của virus
e. Cấu trúc hình cầu và hình sợi của virus viêm gan B
21. HbsAg tìm thấy trong huyết thanh người bệnh khi :
a. Giai đoạn cấp và viêm gan mãn hoạt động do HBV
b. bệnh nhân bị nhiễm trùng do virus viêm gan C mãn tính
c. bệnh nhân bị nhiễm trùng do virus viêm gan E           d.Bệnh nhân đang bị nhiễm trùng  do virus C cấp
e. bệnh nhân bị nhiễm trùng do virus viêm gan A
22. Thành phần kháng nguyên trong vaccine phòng  viêm gan B là :
a. HbsAg                     b. HbeAg        c. HbcAg         d. HbsAg và HbeAg               e. HbcAg và HbeAg
23. Kháng nguyên HbcAg của virus viêm gan B là :
a. Dạng hình cầu và hình sợi của vỏ virus                  b. Thành phần protein hòa toan của lõi virus  B
c. Là thành phần ADN polymeraza                            d. Thành phần bề mặt của lõi virus  viêm gan B
e. Thành phần hòa tan ở lõi và ADN polymeraza
24. Kháng nguyên HbcAg của virus viêm gan B :
a. Tìm thấy trong huyết thanh bệnh nhân rất sớm
b. Tìm thấy trong huyết thanh bệnh nhân  viêm gan mãn
c. Tìm thấy trong trong tế bào gan bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang.
d. Tìm thấy trong huyết thanh và tế bào  gan bệnh nhân bị bệnh.           e. Tính chất sinh miễn dịch kém.
25. Kháng nguyên HbeAg của virus  viêm gan B :
a. Là vỏ của virus   viêm gan B                       b. Lõi nucleccapsid của virus  viêm gan B
c. Thành phần hòa tan có ở lõi virus B    d. Không tìm thấy trong huyết thanh bệnh nhân
e. Là thành phần các vaccine phòng viêm gan B
26.Đường lây truyền chủ yếu của virus  viêm gan B
a.  Đường truyền máu và các sản phẩm máu              b. Đường tiêu hóa qua thức ăn, nước ưống
c. Đường hô hấp qua các giọt chất tiết                       d. Đường sinh dục tiết niệu khi tiếp xúc giới tính
e. Do côn trùng tiết túc như muỗi, bọ chét hút máu
27. Những người bị nghiện thuốc có khả năng lây truyền virus  viêm gan B cao do :
a. Sức đề kháng cơ thể giảm                           b. Tiếp xúc với nhau thường xuyên
c. Dùng chung bơm tiêm và kim tiêm để chích thuốc tĩnh mạch
d. Dùng chung bơm tiêm và kim tiêm để chích bắp thịt
e. Tiêm thuốc tĩnh mạch bị nhiễm virus   viêm gan B
28. Bệnh do virus viêm gan B gây ra là :
a. Viêm gan cấp và viêm gan mãn                  b. Viêm gan cấp và ung thư gan
c. Viêm gan mãn và xơ gan                d. Viêm gan cấp và xơ gan             e. Viêm gan mãn và ung thư gan
29. Kỹ thuật nào sau đây dùng để phát hiện HbsAg trong huyết thanh bệnh nhân :
a. Kính hiển vi điện tử                                    b. Miễn dịch liên kết men
c. Phản ứng ngăn ngưng kết hồng cầu            d. Phản ứng kết hợp bổ thể          e. Phản ứng trung hòa virus
30. Các kháng thể với virus  viêm gan B (anti-HBV) trong huyết thanh bệnh nhân để chẩn đoán nhiễm trùng  virus  B là :
a. anti-HBs, anti- HBc                                                b. anti-Hbe, lớp IgM của anti-HBc    
c. anti-HBs và lớp IgM của anti-HBc                         d. anti-HBs, anti-HBe và lớp IgG
e. anti-HBs, anti-HBe, và anti-HBc gồm lớp IgG và IgM
31. Biện pháp phòng bệnh  viêm gan B là :
a. Vệ sinh thực phẩm, nguồn nước                             b. Cách ly bệnh nhân, hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân
c. Kiểm tra kỹ người cho máu, tiệt trùng bơm tiêm, kim tiêm
d. Giáo dục thanh thiếu niên không nghiện thuốc      e. Không truyền máu cho bệnh nhân
32. Chế phẩm g globulin phòng bệnh  viêm gan B chứa kháng thể :
a. anti-HBe                              b. anti-HBc                 c. anti-HBs
d. anti-HBs và anti-HBc                                             e. anti-HBe và anti-HBs
33. Đối tượng nên được dùng globulin phòng  viêm gan B là :
a. Mẹ mang kháng nguyên HBsAg                b. Người nhà bệnh nhân bị  viêm gan B
c. Trẻ em ở nhà mẫu giáo                               d. Nhân viên y tế phục vụ tại các phòng bệnh viêm gan
e. Những bệnh nhân có tiêm truyền
34. Vaccine phòng bệnh  viêm gan B có thể điều chế bằng :
a. Tổng hợp trong phòng thí nghiệm
b. Chiết xuất  HBsAg từ máu bệnh nhân và người lành
c. Tái tổ hợp gen hoặc chiết xuất bằng HBsAg từ huyết thanh người lành mang HBsAg.
d. Chiết xuất từ huyết thanh người lành và gọi là recombivase
e. Chiết xuất từ huyết thanh người bệnh và loại trừ HIV.
35. Virus  viêm gan C thuộc vào họ :     (Flaviviridae)
a. Togaviridae             b.Hepadnavirus           c. Calicivirus     d. Picornavirus          e. Herperviridae
36. Genome của virus  viêm gan C chứa :
a. ADN hai chuỗi                                d.ADN hai chuỗi không bằng nhau
b.ARN một chuỗi                                e. ARN và AND                                             c.ARN hai chuỗi
37.Virus  viêm gan C có kích thước là :
a. 22 – 27 nm       b. 27 -42 nm            c. 42 – 50 nm               d. 50 – 60 nm               e. 60 -100nm
38. Đường truyền bệnh chính của virus  viêm gan C :
a. Đường sinh dục và truyền máu                               b. Đường hô hấp                     c. Đường tiết niệu
d. Đường tiêu hóa                                                       e. Sử dụng các sản phẩm của máu
39. Virus  viêm gan E thuộc họ nào sau đây :
a. Togaviridae     b. Hepadnaviridae      c. Caliciviridae         d. Picornaviridae         e. Herpesviridae
40. Đường truyền bệnh của virus  viêm gan E.
a. Đường tiêu hóa                                    b. Đường truyền máu
c. Đường tiêm chích hoặc sinh dục         d. Đường nhau thai hoặc sữa mẹ                e. Đường hô hấp
41. Genome của virus  E      :
a. ADN hai chuỗi        b. ARN một chuỗi       c. ARN hai chuỗi       
d. ADN một chuỗi      e. Chưa xác định
42. Virus  viêm gan C gây bệnh ở người là :
a. Viêm gan cấp thành dịch                            b. Viêm gan tối cấp
c. Viêm gan cấp và mãn                                  d. Viêm gan mãn và sơ gan
e. Viêm gan mãn và ung thư gan
43. Chẩn đoán viêm gan virus  C hiện nay là :
a. Tìm kháng nguyên virus  trong huyết thanh bệnh nhân
b. Tìm kháng nguyên virus  trong tế bào gan bệnh nhân
c. Tìm kháng thể HCV trong huyết thanh bằng kỹ thuật miễn dịch
d. Tiêm truyền máu bệnh nhân cho khỉ hoặc vượn                            e. Chưa có phương pháp chẩn đoán
44. Virus viêm gan D :
a. Có cấu trúc hoàn chỉnh gồm vỏ ngoài và lõi nucleocapsid bên trong.
b. Có vỏ ngoài nhưng thiếu lõi Nucleocapsid.           c. Vỏ ngoài không hoàn chỉnh và lõi trong cùng
d. Không có vơ ngoài lõi trong chứa ARN
e. Vỏ ngoài của virus  viêm gan C và lõi bên trong của virus   viêm gan B.
45. Virus  viêm gan D nhân lên được nhờ :
a. Nhiễm đồng thời với virus  B                 b. Nhiễm đồng thời với virus  A
c. Nhiễm đồng thời với virus  C                 d. Nhiễm đồng thời với virus  E
e. Nhiễm đồng thời với một trong các virus  trên
46. Đường truyền bệnh của virus  D là :
a. Đường tiêu hóa                                           b. Đường hô hấp
c. Đường tiết niệu sinh dục                             d. Đường nhau thai sữa mẹ    
e. Đường truyền máu, tiêm chích
47. Viêm gan do virus  D huyết thanh bệnh nhân có thể tìm thấy các thành phần sau :
a. Kháng thể HDV                                                      b. Kháng nguyên HDV                                  
c. Kháng nguyên HDV và kháng thể HDV                d. Kháng nguyên HBsAg và kháng nguyên HDV
e. Kháng thể HDV và các thành phần của virus  viêm gan B trừ HBcAg.
48. Thử nghiệm PCR :
a. Khuyếch đại 1 đoạn A nucleic đặc hiệu và xác định sau khi điện  di trên gel.
b. Gắn DNA vào một vector  để tạo ra các protein sản phẩm gan.
c. Nhuộm màu  DNA và xác định bằng dụng cụ đặc biệt.
d. Tách DNA rồi điện di trên giấy và chụp ảnh.
e. Dùng một đoạn Nucleotid gắn men hoặc phóng xạ để thăm dò DNA của virus .
49. Trong phản ứng ELISA để chẩn đoán huyết thanh viêm gan HCV kháng nguyên đem dùng là
a. Sản phẩm C300  – 3 của gen E1                b. Sản phẩm C100 – 3 của gen NS3
c. Sản phẩm C22   của gen NS2                   d. Sản phẩm C33  – 3 của gen NS4
e. Sản phẩm C300  của gen NS2
50. Trong các virus  viêm gan thì :
a. Virus  viêm gan A thuộc họ herpesviridae có lõi chứa RNA.
b. Virus  viêm gan B thuộc họ picornaviredoe lõi chứa ADN
c. Virus  viêm gan C thuộc họ Togaviridae lõi chứa ARN
d. Virus  viêm gan D lõi chứa ADN, võ ngoài là HbsAg
e. Virus  viêm gan E thuộc họ caliciviridae lõi chứa RNA.
51.Thực phẩm hoặc nguồn nước uống có thể là đường truyền bệnh của virus  nào sau đây
a. Virus  cúm                                                b. Virus  cytomegalo
c. Virus  viêm gan E                                     d. Virus  viêm gan B                             e. Virus  Dengue

Bài viết được đăng bởi: https://www.ykhoa247.com/
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap