Đáp ứng miễn dịch tế bào – sinh lý bệnh miễn dịch

Để đáp ứng nhu cầu tự học kiến thức lâm sàng, chúng tôi giới thiệu đến bạn khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa. Đây là khóa học được chúng tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết để thực hiện.

Khóa học lâm sàng nội khoa Khóa học lâm sàng nội khoa

Bạn có thể tham khảo bài viết mẫu trong khóa học:
Bài viết mẫu: Tiếp cận suy thận mạn trên lâm sàng.
Truy cập vào: Danh sách bài học lâm sàng nội khoa.

Đáp ứng miễn dịch tế bào – sinh lý bệnh miễn dịch

ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH TẾ BÀO Lê Bá Hứa Thuộc vai trò của tb lympho T TCR (T cell receptor) Cấu trúc TCR γ và β/ NST số 7 α và δ / NST số 14 Sự sắp xếp các gene mã cho TCR γ và β/ NST số 7 α và δ / NST số 14 Sự sắp xếp gene của TCR cũng tương tự sự các Ig với gene V, J và C đối với chuổi α và γ, gene V, D, J và C đối với chuổi β và δ. Số lượng gene V, D, J và C mã cho TCR Tính đa dạng của TCR Chuổi V J C α 50 70 1 γ 14 5 2 Chuổi V D J C β 57 2 13 2 δ 3 3 3 1 Tính đa dạng của TCR: + Do sự tái sắp xếp các gene V, J và C đối với chuổi α và γ (tương tự VL) và gene V, D, J và C đối với chuổi β và δ (tương tự VH) = ≈ 1015 + Không có cơ chế SHM và CRS. Phụ thuộc vào loại KN KN bắt nguồn từ protid nội sinh: MHCI – Tb T CD8 – Virus – TB ung thư – mãnh ghép – Một số vi khuẩn (↑ trong bào tương) như Chlammydia, Rickettsia, Listeria…) 2. KN bắt nguồn từ protid ngoại sinh: MHCII – Tb T CD4 – VK ↑ trong túi nội bào (lao, hủi…) – VK tiếp cận ngoại bào( HP, lậu cầu,…) – Độc tố, KN Protein và carbonhydrat hòa tan. Đáp ứng MD của tb T CD4 Cả MDDT MDTB Gồm Th1 và Th2 Tương tác giữa tb T và APC T hh cần 2 tín hiệu 1 và2 B7-1: CD80 B7-2: CD86 Tương tác giữa tb T và APC CD80, CD86 / APC – CD28/tb T : Tín hiệu kích thích CD80, CD86 / APC – CTLA-4/tb T : Tín hiệu ức chế Cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA4) Tương tác giữa tb T và APC APC APC Xử lý KN Đáp ứng MD của tb T CD8 Virus Tb K Mãnh ghép Figure 8-13 Figure 8-13 part 1 of 2 Figure 8-13 part 2 of 2 Figure 8-35 Figure 8-16 Figure 8-16 part 1 of 2 Figure 8-16 part 2 of 2 Figure 8-22 part 1 of 2 Tế bào NK TB NK NKR-P1 là R dạng lectin nhận biết ligand carbohydrate trên tb nhiễm và giết chết tb đích Tóm lại VI KHUẨN NGOẠI BÀO VIRUS VÀ VK PHÁT TRIỂN NỘI BÀO VIRUS VÀ VK PHÁT TRIỂN NỘI BÀO

Đăng kí nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap