Khám mạch máu ngoại biên

Chào bạn, nếu bạn là sinh viên Y Khoa đã, đang hoặc sắp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện thì không nên bỏ qua Khóa học kiến thức lâm sàng nội khoa này nhé! Đây là khóa học chất lượng được đánh giá cao bởi khoảng 400 thành viên đăng ký là các sinh viên Y Khoa trên khắp cả nước và các bác sĩ nội khoa.

YKHOA247.com xin gửi đến bạn đọc slide bài giảng ngoại khoa khám mạch máu ngoại biên. Bạn đọc có thể tham khảo ở file phía bên dưới.

KHÁM BỆNH NHÂN BỊ BỆNH MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN I. ĐẠI CƯƠNG BỆNH MẠCH MÁU NGO CH MÁU NGOẠI BIÊN NGÀY CÀNG I BIÊN NGÀY CÀNG HAY GẶP TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG KHÁM LS CÓ TH KHÁM LS CÓ THỂ CHẨN ĐOÁN ĐƯỢC MỘT SỐ BỆNH LÝ M NH LÝ MẠCH MÁU NGO CH MÁU NGOẠI BIÊN HAY I BIÊN HAY GẶP YÊU CẦU: KHÁM ĐẦY ĐỦ, SO SÁNH HAI BÊN CÓ KiẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÁC BỆNH LÝ M NH LÝ MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN ĐỀ NGHỊ NHỮNG CẬN LÂM SÀNG PHÙ H N LÂM SÀNG PHÙ HỢP II. KHÁM II. KHÁM ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN GiẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN CÁC BƯỚC KHÁM LÂM SÀNG NGHIỆM PHÁP LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG CÁC BỆNH LÝ MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN HAY GẶP 3/25/2012 2 2.1. Gi 2.1. GiẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN RETOUR 2.2. CÁC BƯỚC KHÁM LÂM SÀNG HỎI BỆNH NHÌN: ĐÁNH GIÁ TÌNH TR ÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NUÔI D NG NUÔI DƯỠNG CỦA CHI BẮT MẠCH, ABI NGHE RETOUR HỎI BỆNH SỬ – TiỀN SỬ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH SINH LÝ: • TUỔI • GIỚI • DI TRUYỀN BỆNH LÝ • THA • ĐÁI THÁO ĐƯỜNG • RỐI LOẠN LIPIDE MÁU • BÉO PHÌ YẾU TỐ NGUY CƠ DO LỐI SỐNG • THUỐC LÁ • THÓI QUEN ÍT VẬN ĐỘNG 3/25/2012 3 ĐI LẶC CÁCH H C CÁCH HỒI (Claudication intermittente) RETOUR HỘI CHỨNG LERICHE NHÌN: ĐÁNH GIÁ TÌNH TR ÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU VÀ CÁC B U MÁU VÀ CÁC BẤT THƯỜNG MẠCH MÁU C CH MÁU CỦA CHI TÌNH TRẠNG DA: MÀU SẮC DA LOÉT, HOẠI TỬ LÔNG, MÓNG TEO CƠ CÁC BẤT THƯỜNG MẠCH MÁU: KH CH MÁU: KHỐI PHÌNH M PHÌNH MẠCH, GIÃN T CH, GIÃN TĨNH MẠCH NÔNG CH NÔNG 3/25/2012 4 TỔN THƯƠNG LOÉT TỔN THƯƠNG HOẠI TỬ PHÌNH ĐỘNG MẠCH 3/25/2012 5 RỐI LOẠN VẬN MẠCH (RAYNAUD) CH (RAYNAUD) RETOUR SỜ – BẮT MẠCH BẮT MẠCH – SO SÁNH SO SÁNH – VẼ SƠ ĐỒ: => MẠCH BÌNH TH CH BÌNH THƯỜNG / MẠCH YẾU / MẤT MẠCH => PHÌNH MẠCH => THRILL T°°DA THỜI GIAN LÀM I GIAN LÀM ĐẦY MAO M Y MAO MẠCH => CHẬM => THI M => THIẾU MÁU ĐẦU XA ABI = ANKLE BRACHIAL INDEX ABI RETOUR 3/25/2012 6 RETOUR NGHE TRÊN NGHE TRÊN ĐƯỜNG ĐI CỦA ĐỘNG MẠCH 2.3. NGHIỆM PHÁP LÂM SÀNG TEST BUERGER: TREADMILL TEST (TEST GÂY SUNG HUYẾT PHẢN ỨNG) LÀM LỘ RÕ BỆNH VIÊM T NH VIÊM TẮC ĐỘNG MẠCH + CÓ ĐI LẶC CÁCH H C CÁCH HỒI + ABI BÌNH TH I + ABI BÌNH THƯỜNG 3/25/2012 7 2.4. CẬN LÂM SÀNG DOPPLER MẠCH MÁU 2.4. CẬN LÂM SÀNG SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU 2.4. CẬN LÂM SÀNG CHỤP ĐỘNG MẠCH 3/25/2012 8 ANGIO – MRI ECHGRAPHIE ENDOVASCULAIRE RETOUR CÁC BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN HAY GẶP VIÊM TẮC ĐỘNG MẠCH HAI CHI D CH HAI CHI DƯỚI MẠN TÍNH (AOMI) PHÌNH ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN DÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN (BÀI RIÊNG) SUIVANT 3/25/2012 9 III. KHÁM T III. KHÁM TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN GiẢI PHẪU TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN KHÁM LÂM SÀNG NGHIỆM PHÁP LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG CÁC BỆNH LÝ T NH LÝ TĨNH MẠCH HAY G CH HAY GẶP GIẢI PHẪU HỆ TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN RETOUR KHÁM LÂM SÀNG HỎI BỆNH (NHƯ TRONG KHÁM TRONG KHÁM ĐỘNG MẠCH) NHÌN ĐÁNH GIÁ TÌNH TR ÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH D NG DINH DƯỠNG CỦA CHI => LOÉT !!! TỔN THƯƠNG SUY GIÃN T NG SUY GIÃN TĨNH MẠCH NÔNG CH NÔNG TÌNH TR TÌNH TRẠNG PHÙ / HUY NG PHÙ / HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH 3/25/2012 10 SỜ: ĐÁNH GIÁ T ÁNH GIÁ TĨNH CHẤT CỦA TĨNH MẠCH: MỀM MẠI /CỨNG / HUY NG / HUYẾT KHỐI TÌNH TR TÌNH TRẠNG CỦA BẮP CHÂN ( P CHÂN (ĐAU) RETOUR CÁC NGHIỆM PHÁP LÂM SÀNG ĐÁNH GIÁ VAN T ÁNH GIÁ VAN TĨNH MẠCH NÔNG CH NÔNG * NP SCHWARTZ NP SCHWARTZ * NP TRENDELENBURG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG TM SÂU * DẤU HOMANS * ĐUNG ĐƯA BẮP CHÂN VAN TĨNH MẠCH XUYÊN * GAROT TỪNG NẤC * NP PRAT (BĂNG ESMARCHE) RETOUR CẬN LÂM SÀNG SIÊU ÂM DOPPLER ĐÁNH GIÁ TÌNH TR ÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG TRÀO NG NG TRÀO NGƯỢC QUA CÁC VAN TM HiỂN TÌNH TR TÌNH TRẠNG HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH CHỤP TĨNH MẠCH 3/25/2012 11 BỆNH LÝ T NH LÝ TĨNH MẠCH HAY G CH HAY GẶP SUY GIÃN T SUY GIÃN TĨNH MẠCH NÔNG CHI D CH NÔNG CHI DƯỚI HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
You cannot copy content of this page
Copy link
Powered by Social Snap